Wasze Podróże
Budynek Starej Poczty Budynek Starej Poczty AG

Poczta - świadek Bitwy Trzech Cesarzy

Dwa i pół kilometra na południe od Kovalovic w roku 1785 postawiono budynek pocztowy. Była to jedna z 52 istniejących wówczas placówek pocztowych na Morawach i Śląsku.
Od 1780 roku poczta funkcjonowała na trasie Brno-Ołomuniec. By zachować szybkość dyliżansów pocztowych konieczna była zmiana koni mniej więcej co 14-20 kilometrów, stąd rozwój stacji pocztowych. Stara Poczta w Pozořicach znajdowała między placówkami w Brnie i Vyškovie. Z Brna – droga prowadziła przez liczne pagórki – powóz jechał ok. 2,5 godziny. Dwieście lat bez większych zmian Pierwszym poczmistrzem został Franz Starl. Stacja zyskała swą nazwę „stara” w połowie XIX wieku, gdy w pobliżu zaczęła funkcjonować nowa placówka. Dla miłośników epoki napoleońskiej najważniejsze jest jednak, że to jedyny budynek, który był świadkiem bitwy pod Austerlitz i przetrwał ponad dwieście lat bez większych zmian. Nadal ma klasyczny dla zajazdów z epoki wygląd, na podwórze wjeżdżamy przez zamykaną drewnianą bramę. Spał tu sam cesarz 28 listopada, na kilka dni przed wielką bitwą do budynku poczty pozořickiej dotarł z rekonesansem sam Napoleon. Spotkał się tutaj z Muratem i przez moment tutaj właśnie znajdował się sztab cesarski (przybyli również marszałkowie: Soult, Lannes, Berthier). Po naradzie Napoleon nakazał powolne wycofanie wojska w kierunku Brna. Pod wieczór na pocztę dotarł z odpowiedzią od cara Aleksandra I, generał Savary. Francuzi potrzebowali czasu, by ściągnąć resztę armii, zyskali dwa dni. 2 grudnia odbyła się zwycięska dla Napoleona bitwa. Rankiem z budynku poczty dyspozycje wydawał jeden z dowódców rosyjskich – Bagration, wieczorem zaś na poczcie znowu stacjonowali Franuzi. Po północy dotarł tutaj Napoleon, został przyjęty skromną kolacją i przyjął wysłannika cesarza Austrii księcia Jana Liechtesteina. 3 grudnia Napoleon wstał o 8 rano i przeniósł się do zamku w Austerlitz.