W roku 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 będzie szczególnie popularny. Niecałe dwa lata pod 11…
Wędrując po Mazowszu warto odkryć ślady żydowskiego dziedzictwa, a są to nie tylko ślady zagłady, ale przede wszystkim spuścizna świadcząca…
Jeśli chodzi o Mazowsze, to Jan Paweł II najczęściej oczywiście odwiedzał Warszawę. Tutaj odprawił słynne msze na ówczesnym Stadionie Dziesięciolecia…
Z Kielc wystarczy pojechać ulicą Zagnańską, by po kilkunastu minutach być oko w oko z egzotycznymi rybami. Namiastka morza 500…
Znawcy muzyki twierdzą zgodnie, że w utworach Chopina słychać wyraźnie, iż kompozytor oddał w nich miłość do swej ojczystej ziemi.…
Jeśli chcecie zobaczyć najważniejsze zabytki architektury Ziemi Świętokrzyskiej w ciągu godziny a także na przykład, jak wyglądał zamek w Chęcinach…
Idea ruchu slow, propagującego celebrację życia w zdrowym, niespiesznym tempie i poszukiwanie doznań poza głównym nurtem wydarzeń, dotarła na Mazowsze.…
Prawie trzysta lata rządzili na Mazowszu książęta mazowieccy, prawie trzysta lat Mazowsze zachowało niezależność. Trzy wieki panowania odegrało wielką rolę…
Strona 1 z 4